Prezydencie, zawetuj Lex Izera!

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy Szanowny Panie Prezydencie, wzywamy Pana do zawetowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (tzw. Lex Izera). W ocenie ekspertów i organizacji pozarządowych, przegłosowana 11 sierpnia 2021 roku przez Sejm ustawa, może prowadzić do naruszenia Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, godzi w interesy Skarbu Państwa, a także całkowicie lekceważy kryzys klimatyczny i otwiera furtkę do niekontrolowanej wycinki lasów.

Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Szanowny Panie Prezydencie,

wzywamy Pana do zawetowania ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (tzw. Lex Izera). W ocenie ekspertów i organizacji pozarządowych, przegłosowana 11 sierpnia 2021 roku przez Sejm ustawa, może prowadzić do naruszenia Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, godzi w interesy Skarbu Państwa, a także całkowicie lekceważy kryzys klimatyczny i otwiera furtkę do niekontrolowanej wycinki lasów.

Uzasadnienie:

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych ma umożliwić zamianę lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, na inne nieruchomości. Skandaliczny i niedopuszczalny był proces procedowania ustawy, który całkowicie pominął konsultacje społeczne i głos organizacji pozarządowych. Dwa dni po publikacji alarmującego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) o stanie klimatu, Sejm przegłosował szkodliwą dla Polski specustawę i teraz w Pana rękach pozostaje los polskich lasów.

W ocenie Koalicji Klimatycznej, specustawa całkowicie ignoruje postępujący kryzys klimatyczny oraz przyrodniczy i będzie się przyczyniać do ich pogłębienia. Naukowcy nie mają wątpliwości, że lasy pomagają w adaptacji do zmiany klimatu i dlatego każde drzewo jest na wagę złota. W Polsce mamy tysiące hektarów stref przemysłowych, gdzie można rozwijać inwestycje bez niszczenia przyrody. W dobie kryzysu klimatycznego nie mamy prawa przyzwalać na karczowanie naszych lasów!

Eksperci zwracają uwagę, że ustawa dotyczy teoretycznie 1250 hektarów lasów w Jaworznie i Stalowej Woli, jednak w praktyce uchyla furtkę do katastrofalnej praktyki instrumentalnego tworzenia i wykorzystywania prawa wyłącznie w imię wąsko pojętego interesu inwestorów. Na wejściu ustawy w życie straci bowiem nie tylko polska przyroda, ale także Skarb Państwa - w efekcie zamiany gruntów w Jaworznie i Stalowej Woli straty wyniosą nawet 0,5 mld zł!

Warto dodać, że ustawa była procedowana nie tylko wbrew sprzeciwowi społecznemu znacznej części obywateli, ale także wbrew związkom zawodowym leśników, które krytykowały ją już na etapie analogicznych projektów poselskich, a mimo to nie zostały poproszone o konsultację na etapie przegłosowanego właśnie, rządowego projektu.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, to kolejny bardzo zły sygnał w obliczu kryzysu klimatycznego i przyrodniczego. Społeczeństwo wyraźnie chce natychmiastowej zmiany polityki w kwestii ochrony przyrody oraz klimatu i z pewnością zapamięta tę ponurą decyzję polskiego Sejmu oraz niszczycielski projekt rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Wzywamy Pana, Prezydenta RP do zawetowania szkodliwej dla Polski specustawy!