NIE dla muru w sercu Puszczy

Podpisz apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej, aby zatrzymać budowę szkodliwego muru na granicy polsko-białoruskiej, który będzie miał katastrofalne skutki dla przyrody Puszczy Białowieskiej.

 

Podpisz apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej, aby zatrzymać budowę szkodliwego muru na granicy polsko-białoruskiej, który będzie miał katastrofalne skutki dla przyrody Puszczy Białowieskiej. 

 

 

Do Ursuli von der Leyen,
przewodniczącej Komisji Europejskiej


Pani Przewodnicząca!

Apelujemy do Komisji Europejskiej o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu natychmiastowego wstrzymania budowy muru na polsko-białoruskiej granicy, który zniszczy unikatową przyrodę, zaszkodzi lokalnym społecznościom i nie rozwiąże kryzysu humanitarnego. Prace budowlane już ruszyły, dlatego sprawa jest bardzo pilna.

Budowa muru na granicy polsko-białoruskiej będzie miała katastrofalny wpływ na sześć obszarów Natura 2000, w tym na najcenniejszy obiekt przyrodniczy w Polsce – Puszczę Białowieską. Mur będzie trwałą barierą, która wpłynie negatywnie zwłaszcza na populacje rzadkich i chronionych gatunków zwierząt, ograniczając ich przemieszczanie się, a w konsekwencji przepływ genów. Szczególnie ucierpią populacje dużych zwierząt tj. żubry, łosie, jelenie czy wilki, a takie zwierzęta jak ryś mogą całkiem zniknąć z Puszczy Białowieskiej. Dojdzie do fragmentacji siedlisk, co jest obecnie jedną z głównych przyczyn utraty różnorodności biologicznej. Nie ma wątpliwości, że mur, jego budowa oraz infrastruktura mu towarzysząca przyczyni się do dewastacji ekosystemu, który powinniśmy chronić. Niestety w procesie planowania tej inwestycji nie przeprowadzono żadnej oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na przyrodę Puszczy Białowieskiej, co stanowi oczywiste naruszenie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej.

W dobie kryzysu różnorodności biologicznej i szóstego wielkiego wymierania gatunków nie możemy sobie pozwolić na utratę czy pogorszenie się stanu tak cennych ekosystemów jak Puszcza Białowieska – to wspólne dziedzictwo nas wszystkich.

Budując kolejne zapory, nie rozwiążemy kryzysu humanitarnego, który ma miejsce na granicy. Nawet jeżeli postawilibyśmy mur wokół całej polskiej granicy, nie uciekniemy przed faktem, że kryzys klimatyczny i jego skutki zwiększają drastycznie liczbę ludzi poszukujących bezpieczeństwa oraz uciekających przed konfliktami zbrojnymi, głodem i ubóstwem. Migracje nie ustaną, dlatego Polska potrzebuje polityki migracyjnej opartej na respektowaniu praw człowieka oraz ochronie życia i zdrowia, a nie opresyjnych i szkodliwych rozwiązań.

Biorąc to wszystko pod uwagę apelujemy o podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu wstrzymania budowy muru na polsko-białoruskiej granicy.