Adresaci: Premier RP i Generalny Dyrektor Lasów Państwowych

Szanowni Państwo,

proszę o pilną interwencję w sprawie Puszczy Białowieskiej, gdzie znów dochodzi do dewastacji przyrody i łamania prawa. Od środy, 3 kwietnia br., ciężki sprzęt wjechał na Drogę Narewkowską i prowadzone są prace wbrew decyzji środowiskowej z 2015 r. zabraniającej prowadzenia robót na tym terenie w okresie lęgowym ptaków, który trwa od 15 marca do 31 sierpnia. Wstrzymanie prac budowlanych na Drodze Narewkowskiej nakazali także eksperci Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, którzy wizytowali Puszczę w zeszłym roku z polecenia Komitetu UNESCO.

Po raz kolejny dochodzi do samowoli Lasów Państwowych, wobec których dotąd nie wyciągnięto konsekwencji za nielegalne masowe wycinki, które naraziły Polskę na kary finansowe, a przede wszystkim zniszczyły wiele cennych miejsc, najbardziej unikalnego lasu europejskiego. Nie chcę takiego zarządcy Puszczy Białowieskiej.

Liczę na Panów, jako zwierzchników Lasów Państwowych!

Z poważaniem,

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wysyłka zakończona....