Szanowny Kandydacie na Prezydenta RP!

Gratulując Panu wyniku pierwszej tury wyborów prezydenckich, chcę zarazem poznać Pana opinię w trzech tematach związanych z ochroną przyrody. Wszystkie te kwestie były szeroko komentowane i dyskutowane w polskim społeczeństwie. Wszystkie one angażowały tysiące, a czasem setki tysięcy ludzi, podpisujących petycje i biorących udział w protestach. Jako jedna z wielu osób w Polsce, dla których kwestie przyrody są szczególnie istotne, chcę poznać Pana zdanie w tych kwestiach, zanim zdecyduję na kogo odda głos 12 lipca br. 

Zespół naukowców proponując „Global Deal for Nature” wskazuje, że aby ratować Ziemię jaką znamy i jaka jest potrzebna ludzkości do przetrwania – do 2030 r. niezbędna jest ochrona 30% planety, a do 2050 r. połowa planety. 20% powinno zostać utrzymane (bądź odtworzone) w stanie naturalnym i zachowane jako „obszary stabilizacji klimatu”*. W podobnym tonie wypowiada się Komisja Europejska w nowej unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej, postulując objęciem ochroną 30% powierzchni gruntów w Europie. Dlatego chcę zapytać Pana o opinię i Pana plany w związku z trzema poniższymi, bardzo istotnymi problemami przyrodniczymi.

Lasy, będące jednym z najcenniejszych elementów naszego środowiska przyrodniczego, łagodzące zmiany klimatyczne, chroniące nas przed powodziami i jako gwarant zachowania różnorodności biologicznej, wymagają zdecydowanych działań ochronnych. Żeby myśleć o dobrej przyszłości kolejnych pokoleń, powinniśmy wyłączyć ok. 20% terenów leśnych z prowadzenia surowcowej gospodarki leśnej i podporządkować je wyłącznie funkcji przyrodniczej i społecznej. Tymczasem wiele najcenniejszych lasów na Pogórzu Przemyskim, w Puszczy Białowieskiej i Bukowej oraz na Mazurach jest eksploatowanych. Obecny zarządca – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – traktuje lasy wyłącznie gospodarczo, zapominając o funkcji ochronnej i społecznej. Społeczeństwo zaś nie ma najmniejszego wpływu na wydawane decyzje, nie może ich nawet zaskarżyć, co jest sprzeczne z prawem unijnym. Czy mogę liczyć na Pana w kwestii podjęcia inicjatywy ustawodawczej, nowelizującej Ustawę o lasach tak, by rzeczywiście chroniła lasy i nie kneblowała głosu społeczeństwa?

Równie szkodliwa, w tym wypadku także dla rolnictwa, jest przyjęta w tym roku specustawa ASF, która zgodnie z obawami naukowców i organizacji przyrodniczych, przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Wirus rozprzestrzenia się wciąż, a głównym wektorem jest człowiek. Odpowiadają za to braki systemowego podejścia do bioasekuracji w hodowlach i na polowaniach oraz monitoringu biernego, czyli wyszukiwania padłych dzików, którego skuteczność w wyszukiwaniu zarażonych osobników jest wielokrotnie wyższa od odstrzału. Szansa, że podczas polowania zabijemy dzika zarażonego ASF wynosi zaledwie 0,4 proc., natomiast monitoring bierny daje 60 proc. skuteczności. Tymczasem na odstrzał wydano ponad 72 mln PLN, a na monitoring bierny 1,5 mln PLN. Dlatego Ustawa o ASF wymaga licznych poprawek, także w kwestiach społecznych, ponieważ myśliwym stanowiącym 0,3% społeczeństwa, przyznawane są kolejne przywileje, kosztem reszty Obywatelek i Obywateli. Czy poparłby Pan ustawę, która powstrzymałaby nieracjonalną rzeź dzików i wprowadziła jako priorytetowe skuteczne metody walki z wirusem ASF, czyli bioasekurację i monitoring bierny?

„Zdaję sobie sprawę, że nasza przyroda to jeden z naszych największych kapitałów. A perłą w koronie jest tutaj Puszcza Białowieska” – mówił Prezydent Lech Kaczyński, powołując zespół do opracowania projektu ustaw regulujących status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Zespół miał charakter interdyscyplinarny, reprezentowane były w nim środowiska: naukowe, społeczne, ekologiczne i samorządowe. Efektem prac zespołu było przygotowanie projektu trzech ustaw, zawierających nową formułę ochrony Puszczy Białowieskiej. Pakiet ten został przekazany m.in. do Ministerstwa Środowiska, które w pełni poparło potrzebę poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego. Projekt nie został jednak wdrożony. Co więcej, po nieco ponad 10 latach zaczęła się masowa wycinka Puszczy. Czy podejmie Pan dziedzictwo Śp. Lecha Kaczyńskiego w sprawie objęcia całej Puszczy Białowieskiej obszarem parku narodowego?

Zanim oddam głos w II turze wyborów, niezwykle istotne jest dla mnie poznanie Pańskiego stanowiska w powyższych kwestiach. Dbanie o interesy Obywatelek i Obywateli, to w pierwszej kolejności dbanie o dobro przyrody, której częścią wszyscy jesteśmy. 

Z poważaniem

 


  
*Dinerstein E., Vynne C., Sala E., Joshi A.R., Fernando S., et al. 2019., „A Global Deal For Nature: Guiding principles, milestones, and targets”. Science Advances 5(4): eaaw2869.

 

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Liczba wysłanych:

1439

Wysyłka zakończona

Zapytaj Kandydatów o polskie lasy, ASF i Puszczę Białowieską