Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska

 

Szanowny Panie Premierze i Szanowny Panie Ministrze, 

apeluję do Panów o szczególne zaangażowanie w sprawę strategii leśnej Unii Europejskiej opracowywanej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Uważam, że Polska powinna poprzeć znacznie ambitniejsze cele niż objęcie ścisłą ochroną 10% obszarów lądowych zaproponowane przez UE. Chronić należy przede wszystkim lasy o cechach naturalnych i drzewostany ponadstuletnie.

Wzywam też, aby do czasu wprowadzenia wiążących zobowiązań ze strony Unii wstrzymać masowe wycinki w najcenniejszych kompleksach leśnych, takich jak Puszcza Białowieska, Puszcza Karpacka, Puszcza Borecka czy Puszcza Świętokrzyska

Od lasów i bioróżnorodności zależy nasza przyszłość.

Z poważaniem
– 


Dlaczego to jest ważne?
  • Każdego roku z powierzchni Ziemi znika 28 mln ha lasu, czyli co sekundę znika las o powierzchni piłkarskiego boiska. W Europie, w tym w Polsce, w szybkim tempie ubywa starych, naturalnych lasów, które pod presją gospodarki leśnej przekształcane są w uprawy drzew.
  • Tylko niecałe 2% lasów w Polsce jest skutecznie chronione w Parkach Narodowych i rezerwatach. Nowe obszary chronione w zasadzie nie powstają (od 20 lat nie powstał w Polsce żaden park narodowy, nie tworzy się też nowych rezerwatów).
  • Opracowywane właśnie na poziomie Unii Europejskiej plany (strategia na rzecz bioróżnorodności UE i strategia leśna UE) wyznaczają ramy ochrony lasów we Wspólnocie na następną dekadę. To szansa na realną ochronę europejskich lasów. Ze względu na szczególne bogactwo przyrodnicze, Polska powinna być liderem w tych procesach.
  • Objęcie ścisłą ochroną lasów to sposób na ograniczenie tempa i łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu, a także najlepsze rozwiązanie przeciwdziałające utracie bioróżnorodności w Europie. Lasy są jednym z największych naturalnych rezerwuarów węgla szacowanym na 650 miliardów ton tego pierwiastka1 (ilość porównywalna do tej zawartej w atmosferze). Co więcej, pomagają ograniczyć wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, każdego roku wiążąc około 25% antropogenicznych emisji CO22. Bardzo istotne w tej kwestii są stare lasy o cechach naturalnych wiążące szczególnie dużą ilość węgla, który uwalniany jest gdy są one wycinane.
  • W ostatnich latach wiele polskich miejscowości borykało się z deficytami w dostawach wody. Coraz częstszym zjawiskiem są również susze. Pomóc w rozwiązaniu tego problemu mogą lepiej chronione lasy, które pełnią funkcje wodochronne.
  • Lasy pełnią ważne funkcje społeczne – są miejscem wypoczynku czy edukacji. Pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne. Polskie społeczeństwo chce lepszej ochrony lasów – 84% Polaków i Polek popiera powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego, rośnie opór przeciwko wycinkom w cennych społecznie i przyrodniczo lasach.
  • Niszczenie przyrody zwiększa ryzyko powtarzania się kryzysów podobnych pandemii COVID-19.

1. FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020: Main report. Rome.  https://doi.org/10.4060/ca9825en
2. Pan, Y., Birdsey, R. A., Fang, J., Houghton, R., Kauppi, P. E., Kurz, W. A., Phillips, O. L., Shvidenko, A., Lewis, S. L., Canadell, J. G., Ciais, P., Jackson, R. B., Pacala, S. W., McGuire, A. D., Piao, S., Rautiainen, A., Sitch, S., & Hayes, D. (2011). A large and persistent carbon sink in the world’s forests. Science, 333(6045), 988–993. https://doi.org/10.1126/science.1201609

 

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Liczba wysłanych:

6104

Wysyłka zakończona.

Dziękujemy.

ŻĄDAMY ZDECYDOWANEJ OCHRONY LASÓW!