W obronie dzikiego Kotarza

Do Pana Jerzego Pilcha, Wójta Gminy Brenna

Szanowny Panie Wójcie,

zwracam się do Pana z gorącym apelem o odstąpienie od zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla terenu Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz (Uchwały nr XXXVII/318/22 i XXXVII/320/22 Rady Gminy Brenna z dnia 12 kwietnia 2022 roku).

Bardzo zaniepokoiła mnie informacja o decyzji Rady Gminy Brenna w sprawie przystąpienia do procedowania zmiany studium oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednego z najcenniejszych krajobrazowo i przyrodniczo terenów Beskidu Śląskiego – Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz. To niedopuszczalne, by ten wyjątkowy obszar, wymagający szczególnej troski i ochrony, był dziś polem interesów i przedmiotem zysków dla prywatnego przedsiębiorcy.

Dlatego stanowczo protestuję przeciwko planom wybudowania w tym miejscu rozległego kompleksu hotelowo-rekreacyjnego oraz poprowadzenia nowych dróg dojazdowych. Hala Jaworowa i zbocze góry Kotarz to miejsce istotne dla nas wszystkich – miłośników przyrody, amatorów aktywnej rekreacji, turystów, mieszkańców. To ostatnia tak rozległa hala w paśmie Beskidów, z której roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram w polskich górach. To też jedno z cenniejszych w naszym kraju miejsc występowania rzadkich, chronionych gatunków ptaków i część ważnego korytarza migracyjnego dla takich zwierząt jak wilki i rysie. To wreszcie jeden z ulubionych regionów turystycznych, słynny ze swych walorów przyrodniczych, niepowtarzalnego krajobrazu oraz przyjaznej ludziom i naturze infrastruktury. Uważam, że ta katastrofalna w skutkach inwestycja nie tylko nieodwracalnie zniszczy unikalny charakter Hali Jaworowej i góry Kotarz, ale działa wbrew interesom i oczekiwaniom znacznej grupy mieszkańców gminy.

Apeluję do Pana, by podczas zaplanowanej na 16 maja br. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Brenna, podjął Pan uchwały o odstąpieniu od procedowania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o odstąpieniu od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla terenu Hali Jaworowej i zbocza góry Kotarz. Ufam, że jako Gospodarz Gminy Brenna nie dopuści Pan do dewastacji tego pięknego obszaru oraz przedłoży głos mieszkańców gminy i turystów nad interesy prywatnego inwestora.

Z poważaniem