Szanowna Pani Senatorko / Szanowny Panie Senatorze,

z powodu braku konsultacji społecznych w sprawie procedowanej obecnie w Senacie RP ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (tzw. specustawa ASF, druk senacki nr 28), apeluję o wprowadzenie koniecznych zmian do tego niebezpiecznego dla przyrody i polskiej gospodarki, jak i godzącego w prawa obywatelskie projektu. Specustawa w obecnym kształcie powiela błędy, które doprowadziły do rozprzestrzenienia się wirusa na całą Polskę, jak również ogranicza konstytucyjne prawo do korzystania z lasów, będących naszym wspólnym dobrem. Dlatego odnosząc się do treści przygotowanej ustawy proszę o:

 

  1. Wykreślenie karania obywateli za przebywanie w lesie w czasie wszystkich polowań, także redukcyjnych, komercyjnych i dewizowych. Utrudnianie odstrzałów sanitarnych dzików już jest karne w ustawie o chorobach zakaźnych zwierząt. Wolny dostęp obywateli do lasów, zagwarantowany w ustawie o lasach, jest wartością wyższą od prawa do wykonywania hobbystycznych polowań przez 0,3% obywateli i nie może być przestępstwem.

  2. Wprowadzenie obowiązku kontroli odstrzałów sanitarnych przez służbę weterynaryjną. Myśliwi od początku wystąpienia epidemii ASF w Polsce nie są objęci obowiązkiem bioasekuracji. Brak takiej kontroli przyczynił się do ekspansji epidemii. Tylko właściwie stosowana bioasekuracja w czasie polowań i przeprowadzanie nadzoru biernego są w stanie powstrzymać wirusa ASF.

  3. Usunięcie z ustawy zgody na stosowanie w czasie polowań tłumików. Jest to skrajnie niebezpieczne dla postronnych osób i zwiększające skalę kłusownictwa w całym kraju. Myśliwi już teraz mogą polować na dziki przez cały rok, w tym na ciężarne lochy, i to przez całą dobę wyposażeni w noktowizory. Te uprawnienia myśliwych oraz redukcja populacji do 0,1 dzika na km 2 nie zatrzymały wirusa ASF.

  4. Przestrzeganie wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez wykreślenie zapisów przedłużających o rok funkcjonowanie obwodów łowieckich bez poszanowania prawa własności do wyłączenia własnej ziemi z obwodu.

  5. Wprowadzenie jasnej definicji i kryteriów odstrzału sanitarnego, by nie mieszać odstrzałów sanitarnych dzików z innymi polowaniami. Pozwoli to na zabezpieczenie przez służby (policja, straż, wojsko) tylko polowań sanitarnych.

  6. Wprowadzenie sankcji za nieprzestrzeganie obowiązku informowania o odstrzałach sanitarnych i właściwego oznaczania ich terenu. W ten sposób będą mogły być przeprowadzane bezpiecznie, a obywatele będą mogli uniknąć ryzyka postrzału.

Proszę o rzetelne zajęcie się tą bardzo poważną sprawą.

Z poważaniem

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Liczba wysłanych:

11989

Wysyłka zakończona

Specustawa ASF do zmiany!