Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie,

zwracam się do Was z gorącą prośbą o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, w sprawie przywrócenia możliwości udziału dzieci w polowaniach (Druk nr 49).

Wypracowany przez stronę społeczną i uchwalony przez Sejm w styczniu 2018 roku zakaz udziału dzieci w polowaniach wypełnił istotną lukę wynikłą z niedostosowania Ustawy prawo łowieckie do istniejącego porządku prawnego i współczesnych standardów edukacji. Tymczasem teraz, wbrew opiniom poprzedniego Rzecznika Praw Dziecka, Marka Michalaka, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Komitetu Psychologii PAN i Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu psychologów i pedagogów, podjęta została próba jego zniesienia.

Zezwolenie na udział dzieci w polowaniach byłoby cywilizacyjnym regresem, czemu sprzeciwia się 78% Polek i Polaków1. Dlatego apelujemy o wsparcie głosu społeczeństwa dla dobra polskich dzieci i przyrody.

Uważam, że tak jak Państwo zabrania (także rodzicom) udostępniania szkodliwych treści nieletnim, takich jak pornografia albo przemoc, tak również udział dzieci w polowaniach powinien być zakazany. Spoczywa na Państwu odpowiedzialność za najmłodszych obywateli, proszę więc o odrzucenie tego projektu.

Z poważaniem1. https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/396-sondaz-cbos-polacy-przeciwko-szkodliwej-nowelizacji-prawa-lowieckiego-dzis-nocne-czytanie-ustawy

Dziękujemy za Twoje wsparcie.

Wysyłka zakończona

Polowania NIE dla Dzieci!