Nie palcie naszych lasów

Szanowna Pani Europoseł/Szanowny Panie Europośle,

martwi mnie przyszłość lasów i klimatu, dlatego apeluję do Pana/Pani o zagłosowanie 16 i 17 maja 2022 r. podczas posiedzenia Komisji ENVI o zaprzestanie uznawania pierwotnej biomasy leśnej za odnawialne źródło energii w ramach rewizji Dyrektywy OZE (REDII).

Proszę o poparcie ważnych poprawek w dyrektywie RED, chroniących lasy przed spaleniem w piecach elektrowni a klimat przed przegrzaniem. Czas skończyć z dotacjami wspierającymi spalanie pierwotnej biomasy leśnej i zwalnianiem tego procederu z opłat za emisję CO₂ w ramach systemu ETS.

Macie Państwo możliwość naprawić wadliwe prawo oraz przywrócić poczucie bezpieczeństwa nam i kolejnym pokoleniom. To niedopuszczalne, żeby zagrażające przyrodzie i klimatowi paliwo było dalej uznawane za energię odnawialną.

Dlaczego to jest ważne?

  • naukowcy od dawna alarmują, że pozyskiwanie drewna i biomasy z lasów (tzw. pierwotnej biomasy leśnej) bezpośrednio na cele energetyczne szkodzi przyrodzie lasów i emituje więcej CO₂ do atmosfery niż spalanie paliw kopalnych, a dodatkowo marnuje drewno, które mogłoby zostać przerobione na trwałe produkty;
  • obowiązujące prawo zawiodło, ponieważ nie rozróżnia używania zrównoważonych form biomasy od szkodliwego wykorzystywania pierwotnej biomasy leśnej;
  • obecne zapisy dyrektywy REDII traktują jako odnawialne źródło energii drewno wycięte nawet w terenach chronionych (w tym parkach narodowych), lasach naturalnych i lasach o wysokiej bioróżnorodności;
  • dyrektywa w obecnym kształcie nie daje lasom i klimatowi należytej prawnej ochrony, przez co doszło do poważnych zniszczeń światowych lasów;
  • lasy Europy zostały poddane rosnącej presji gospodarki leśnej – wycinanych jest coraz więcej drzew, ale również „czyści się” lasy z wszystkiego, co nadaje się do spalenia, a co stanowi ważną część bioróżnorodnego ekosystemu, który jest istotnym elementem w powstrzymywaniu katastrofy klimatycznej.

Mam głęboką nadzieję, że dzięki mądremu prawu, które Państwo tworzycie, będziemy mogli wszyscy czuć się bezpiecznie, żyjąc w niepewnych czasach zmian klimatycznych. Dlatego jeszcze raz zwracam się do Pana/Pani z prośbą o przyjęcie poprawek chroniących lasy i klimat.

Z poważaniem