Magurski – nie tędy droga

Adresat: Pan Wojciech Wdowik, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

W związku z planowaną przebudową drogi, która przecina Magurski Park Narodowy, na odcinku Żydowskie – Ożenna, apeluję do Pana o trwałe zamknięcie tego odcinka drogi dla ruchu samochodowego.

Planowana przez Starostwo Powiatowe w Jaśle inwestycja nie ma żadnego dobrego uzasadnienia tak przyrodniczego, jak i ekonomicznego. Po remoncie drogi zaczną poruszać się nią z dużą prędkością samochody. A to zagrozi chronionym gatunkom zwierząt, takim jak wilk, niedźwiedź, ryś i żbik. Przebudowa drogi zaplanowana przez Starostwo Powiatowe w Jaśle obniży walory turystyczne regionu Beskidu Niskiego, zwłaszcza w zakresie turystyki pieszej, rowerowej, konnej narciarskiej.

Sprzeciwiam się takiemu rozwiązaniu, podobnie jak tysiące innych miłośników Beskidu Niskiego, którym zależy na tym, aby Magurski Park Narodowy stał się turystyczną wizytówką regionu Podkarpacia.

Wnioskuję o wdrożenie alternatywnych rozwiązań, takich jak użycie nawierzchni żwirowej zamiast asfaltu, co zagwarantuje zarówno przejezdność w sytuacjach wyjątkowych, ale też zachowa walory turystyczne tego pięknego szlaku. Droga o nawierzchni żwirowej jest tańsza w eksploatacji, podobnie jak jej powstanie. W trosce o ludzi warto inwestować w poprawę przejezdności w miejscach, gdzie potrzebują tego ludzie, a pilnych remontów w powiecie jasielskim jest znacznie więcej i to tam powinny być kierowane środki publiczne. Przebudowa drogi przez park narodowy w celu udostępnienia jej samochodom jest pomysłem szkodliwym i nie ma nic wspólnego z troską o nasze wspólne dobro, jakim są obszary prawnie chronione.

Z poważaniem,