Uzupełnij brakujące dane
Tyle osób wysłało już apel 1321
Zakończono 31-10-2023

 

Nie inwestujcie w spalanie lasów

– apel do spółek energetycznych i instytucji finansowych

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z apelem o odejście od inwestowania w projekty zwiększające zapotrzebowanie na biomasę drzewną w polskim sektorze energetyki. Nie zgadzam się na to, aby drogocenne lasy, od których zależy nasze przetrwanie, były spalane dla wytwarzania energii w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Z poważaniem
 

 

Dlaczego to jest ważne?

1. Biomasa drzewna nie jest ani ekologicznym, ani neutralnym dla klimatu źródłem energii:

  • zapotrzebowanie na biomasę  potęguje presję na pozyskanie drewna w lasach - zagraża ochronie różnorodności biologicznej i może prowadzić do degradacji lasów;
  • spalanie biomasy drzewnej na jednostkę wygenerowanej energii, emituje do atmosfery więcej CO2 niż spalanie paliw kopalnych;
  • zwiększenie pozyskania drewna przyczynia się do zmniejszenia ilości węgla związanego w lasach;

2. Zwiększenie ilości drewna spalanego w elektrowniach zagraża polskim lasom:

  • obecnie zakłady energetyczne spalają znaczne ilości drewna pochodzącego z lasów państwowych -  w różnych instalacjach od 20% do 90% spalanej biomasy to drewno z publicznych lasów; 
  • tylko dwie największe inwestycje planowane do realizacji przez Enea Połaniec S.A i PGE Energia Ciepła S.A spowodują wzrost spalania drewna w sektorze energetycznym nawet o połowę (48%);

3. Społeczeństwo nie popiera spalania drewna w elektrowniach

  • 69% Polaków jest przeciwnych spalaniu pełnowartościowego drewna z lasów w elektrowniach i elektrociepłowniach

4. Dopłaty do spalania biomasy uderzają w polski przemysł drzewny

  • przemysł drzewny ma trudności, aby konkurować z dotowanym sektorem energetycznym o zakup surowca drzewnego. Osłabia to ważną gałąź polskiej gospodarki