Uzupełnij brakujące dane
Tyle osób podpisało petycję 12835
Zakończono 30-04-2024

 

NIE dla wycinki kaszubskich alei

 

Sz. P. Wójt Gminy Trzebielino, Tomasz Czechowski
Zarząd Powiatu Bytowskiego
 
Szanowni Państwo,
apeluję o natychmiastowe zatrzymanie prac związanych z wycinką drzew przy drodze powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy oraz o opracowanie alternatywnego projektu inwestycji przebudowy tejże drogi. Nie zgadzam się na wycinkę 800 drzew i żądam zachowania kaszubskich alei!

Z poważaniem
 

 

Dlaczego to jest ważne?

- aleja przeznaczona do wycinki leży w otulinie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi;
- te lipowe i klonowe aleje są nie tylko przyrodniczym, ale i historycznym skarbem Kaszub – ich zachowanie to kwestia tożsamości kulturowej regionu;
- przebudowę drogi można zaplanować bez wycinania drzew;
- usługi ekosystemowe drzew są bezcenne, szczególnie w czasach zmian klimatycznych i kryzysu bioróżnorodności, dlatego bezwzględnie powinniśmy chronić aleje;
- wartości krajobrazowe i estetyczne – linie dróg wtapiają się w krajobraz, atrakcyjne dalekie widoki, rytmiczność nasadzeń, zmiana barw w różnych porach roku;
 

DJI_0008

- drzewa, hamując wiatr, zmniejszają wysuszanie pola i roślinności oraz wywiewanie próchnicy i cząstek ilastych z gleby;
- drzewa poprawiają warunki wodne gruntów uprawnych;
- na podtopionych polach drzewa przyspieszają osuszanie;
- cień drzew osłania drogi asfaltowe przed działaniem słońca, które powoduje deformacje i zniszczenie nawierzchni – trwałość dróg zacienionych wydłuża się nawet kilkukrotnie;
- aleje mają niewątpliwie pozytywny wpływ również na turystykę, przyciągając rzesze rowerzystów, wędrowców i spacerowiczów. Przykładem tego jest liczący 2500 km Szlak Alei w Niemczech czy drogi rowerowe Warmii i Mazur;
- wartości ekologiczne ponad 100 letnich drzew, mikrosiedliska nadrzewne dają schronienie owadom, nietoperzom i ptakom, są porośnięte mchami, porostami i grzybami; 

IMGL2994

- aleje istotnie niwelują hałas (do 50%) oraz pełnią funkcję filtrów. Potrafią zneutralizować nawet do 70% zanieczyszczeń powietrza;
- drzewa wytwarzają tlen, a także substancje lotne, które mają charakter bakteriobójczy, stymulujący proces oddychania i krążenia oraz regulujący działanie układu nerwowego; 
- drzewa przyczyniają się także do zwiększenia potencjału jonowego i tworzenia korzystnego bilansu jonów ujemnych i dodatnich w powietrzu;
- przeprowadzone w Danii i Niemczech badania potwierdzają, że najwięcej wypadków śmiertelnych ma miejsce na drogach szybkiego ruchu pozbawionych drzew. Analogiczne były statystyki prowadzone w 2004 roku na drogach warmińsko-mazurskich;
- badania holenderskie wykazały z kolei, że obecność drzew w pejzażu obniża znacznie poziom stresu, napięcia, przemocy i agresji, co również wpływa pozytywnie na użytkowników dróg;
- rozwiązaniem sytuacji dla drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy jest zastosowanie dostępnych możliwości, np. odpowiedniego oznakowania poziomego i pionowego w przebiegu istniejącego pasa drogowego. Takie środki są stosowane z powodzeniem w innych regionach kraju.

IMGL2972
banner-loga-4