• Polski
  • Angielski

Petycje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

NIE dla asfaltowania PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

Podpisz petycję do Ministra Środowiska, Henryka Kowalczyka, by nie dopuścił do bardzo szkodliwego dla dzikiej przyrody asfaltowania Puszczy Białowieskiej!

Lasy Państwowe znów dewastują Puszczę

Lasy państwowe znów chcą dewastować Puszczę Białowieską. 1 lipca ma ruszyć asfaltowanie tzw. Drogi Narewkowskiej o marginalnym znaczeniu transportowym, a przebiegającej w bezpośredniej bliskości rezerwatów oraz graniczącej z Białowieskim Parkiem Narodowym! Do tej pory była to wewnętrzna droga leśna, udostępniona dla ruchu turystycznego i lokalnej komunikacji. Planowana obecnie przebudowa drogi, finansowana z Funduszu Leśnego, zakłada wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Będą ginęły wilki, żubry i rysie!

Droga asfaltowa to ogromne zagrożenie dla dzikiego życia. Więcej przejeżdżających samochodów ze znacznie większą prędkością spowoduje zwielokrotnienie wypadków z udziałem zwierząt, w tym gatunków chronionych, jak wilk, ryś czy żubr – dla których śmierć nawet pojedynczych osobników destabilizuje całe lokalne populacje. Nawierzchnia asfaltowa spowoduje także powstanie bariery ekologicznej dla zwierząt o ograniczonej mobilności – płazy, gady i naziemne bezkręgowce. Badania z kilku krajów europejskich wskazują, że wiele leśnych gatunków zwierząt unika przekraczania podobnych dróg, co powoduje fragmentację ich siedlisk i przerywanie szlaków migracji. Wzrost natężenia ruchu spowoduje także degradację siedlisk ptaków, w których najcenniejsze gatunki stanowią przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Dewastacja Puszczy za publiczne pieniądze?!

Inwestycja ma być finansowana z Funduszu Leśnego. Koszt – 12 milionów złotych. Jest to więc niewątpliwie marnowanie środków publicznych na cel bardzo kontrowersyjny, nieodpowiedzialny i zwyczajnie niepotrzebny. Świadczy to (niestety nie pierwszy raz) o niegospodarności Lasów Państwowych.

Nie tak dawno dzięki zaangażowaniu społeczeństwa udało się wprowadzić zmiany w prawie łowieckim, na poziomie Trybunału UE i polskich sądów zapadły decyzje stwierdzające, że działania Lasów Państwowych w Puszczy Białowieskiej były nielegalne. Ale jak widać decydenci nie potrafią wyciągnąć wniosków i dlatego potrzebna jest znów Twoja interwencja.

Nasz apel do Ministra Środowiska podpisali naukowcy zajmujący się Puszczą, ale Twój głos jest nie mniej ważny. Podpisz petycję “NIE dla asfaltowania Puszczy Białowieskiej”!

Serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich IstotO nas

Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

to organizacja pożytku publicznego, która od 28 lat zajmuje się prowadzeniem kampanii wspierających ochronę miejsc cennych przyrodniczo, edukowaniem oraz informowaniem społeczeństwa o problemach środowiska, a także zachęcaniem do jego aktywnej ochrony. Wydaje własne pismo Miesięcznik Dzikie Życie, prowadzi Stację Edukacji Ekologicznej w Bystrej k. Bielska-Białej.