Petycje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

O nas

Polowania nie dla dzieci to wspólna inicjatywa 5 organizacji - Fundacji Dzieci Niczyje, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF Polska, Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Celem wspólnych działań prowadzonych przez te organizacje jest wprowadzenie całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się ochroną dzieci przed krzywdą i naruszaniem ich podstawowych praw i interesów. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. KOPD jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje - polska organizacja non-profit, zajmująca się problemem przemocy wobec dzieci. Celem działania Funadacji są uwrażliwienie społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci oraz podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi w zakresie diagnozy krzywdzenia i interwencji.

UNICEF Polska

UNICEF Polska - organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Zajmuje się m.in. ratowaniem życia dzięki szczepieniom, budową szkół czy natychmiastową pomocą w sytuacji zaistnienia klęski humanitarnej. Jednym z celów organizacji jest ochrona praw dzieci.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - stowarzyszenie, które od 26 lat zajmuje się prowadzeniem kampanii wspierających ochronę miejsc cennych przyrodniczo, edukowaniem oraz informowaniem społeczeństwa o problemach środowiska, a także zachęcaniem do jego aktywnej ochrony. Wydaje własne pismo Miesięcznik Dzikie Życie, prowadzi Stację Edukacji Ekologicznej w Bystrej k. Bielska-Białej.

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest organizacją pozarządową, której głównym zakresem działalności jest praca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym obszarem naszej obecnej pracy, jest działalność interwencyjna i terapeutyczna zarówno dla osób doznających przemocy, jak też dla osób stosujących przemoc.