Petycje Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

POLOWANIA NIE DLA DZIECI

Podpisz petycję i poproś Prezydenta RP, by poparł obywatelską inicjatywę zakazu uczestnictwa osób nieletnich w polowaniach.

To doskonały moment – Sejm i Senat akurat pracują nad nowelizacją Prawa łowieckiego. Oczekujemy od prezydenta, że zawetuje te zmiany jeśli w ustawie nie znajdą się przepisy chroniące dzieci. Chcemy, by nam to obiecał.

Zabawianie w zabijanie?

To nie jest tak, że strzelba robi „pif-paf”, a zwierzę pada. Agonia trwa wiele minut. Ofiara toczy pianę, krztusi się krwią, drży, ciągnie za sobą naderwane przez pocisk kończyny. W jej oczach widać strach. Psychologowie nie mają wątpliwości – takie wrażenia sieją spustoszenie w rozwijającej się psychice maluchów i nastolatków. Nie prowadzamy ich przecież na wycieczki do rzeźni!

Czy muszą ginąć dzieci?

Udział dzieci w polowaniu naraża je na poważne obrażenia, a nawet śmierć - od czasu do czasu donoszą o tym media. Wszak na polowaniu świszczą realne, śmiercionośne kule. Konstytucja nakłada na nas szczególny obowiązek zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa – powinien on znajdować odzwierciedlenie w ustawach, np. Prawie łowieckim.

Człowiek strzela

fizyka kule nosi. Pocisk z myśliwskiego sztucera razi w odległości nawet 5 km, a odbity od drzewa, zmienia kierunek i leci kolejne 500 metrów. Umiejętności strzeleckie myśliwych oraz ich wzrok i słuch nie są kontrolowane całymi latami. Co roku zbłąkane kule ranią i zabijają osoby postronne. Czy to niewystarczający argument, by chronić dzieci przed uczestnictwem w polowaniach?

Udział osób nieletnich w polowaniu jest zły i powinien zostać zakazany. Nasze racje i nasz postulat poparł Rzecznik Praw Dziecka. Jednak to głos – obywatelek i obywateli – może mieć decydujące znaczenie. Zbliżają się wybory - oczekujemy od polityków poszanowania naszej woli i konkretnych działań.

Podpisz petycję do Prezydenta RP!

Serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
Komitet Ochrony Praw Dziecka Polski
Fundacja Dzieci NiczyjeO nas

Polowania nie dla dzieci to wspólna inicjatywa 5 organizacji - Fundacji Dzieci Niczyje, Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF Polska, Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Celem wspólnych działań prowadzonych przez te organizacje jest wprowadzenie całkowitego zakazu udziału dzieci w polowaniach.

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Komitet Ochrony Praw Dziecka zajmuje się ochroną dzieci przed krzywdą i naruszaniem ich podstawowych praw i interesów. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki. KOPD jest organizacją pożytku publicznego.

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja Dzieci Niczyje - polska organizacja non-profit, zajmująca się problemem przemocy wobec dzieci. Celem działania Funadacji są uwrażliwienie społeczeństwa na problem krzywdzenia dzieci oraz podniesienie kompetencji osób pracujących z dziećmi w zakresie diagnozy krzywdzenia i interwencji.

UNICEF Polska

UNICEF Polska - organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Zajmuje się m.in. ratowaniem życia dzięki szczepieniom, budową szkół czy natychmiastową pomocą w sytuacji zaistnienia klęski humanitarnej. Jednym z celów organizacji jest ochrona praw dzieci.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - stowarzyszenie, które od 26 lat zajmuje się prowadzeniem kampanii wspierających ochronę miejsc cennych przyrodniczo, edukowaniem oraz informowaniem społeczeństwa o problemach środowiska, a także zachęcaniem do jego aktywnej ochrony. Wydaje własne pismo Miesięcznik Dzikie Życie, prowadzi Stację Edukacji Ekologicznej w Bystrej k. Bielska-Białej.

Niebieska Linia

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest organizacją pozarządową, której głównym zakresem działalności jest praca na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Głównym obszarem naszej obecnej pracy, jest działalność interwencyjna i terapeutyczna zarówno dla osób doznających przemocy, jak też dla osób stosujących przemoc.